Netwerken en samenwerkingsverbanden

  Samenwerken is volgens TopErgo essentieeel bij het leveren van goede zorg. TopErgo werkt daarom intensief samen met of is aangesloten bij:

  ParkinsonNet: ParkinsonNet:  Dit bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). In Zuidoost brabant opereren de  netwerken vanuit Eindhoven, Helmond en Geldrop. Per netwerk werken een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen in nauwe samenwerking met parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, en soms nog enkele andere disciplines uit  de 1e, 2e en 3e lijn.http://www.parkinsonnet.nl/

  Logo MSZNL verticaalMS Zorg Nederland: MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

   

   

   

  NAH Netwerk Zuidoost Brabant: NAH staat voor Niet- Aangeboren Hersenletsel In NAH Netwerk Zuidoost Brabant zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Zo wordt gezorgd dat de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter worden gestroomlijnd. Op deze manier vindt een integrale benadering plaats door de verschillende disciplines en sectoren binnen de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd. Dankzij deze structurele afstemming en samenwerking vallen de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip.
  www.nahzobrabant.nl

  PoZoB Praktijk Ondersteuners Zuidoost Brabant. Zorggroep PoZoB richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor patiënten met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. Samen met huisartsen, zorgverleners en zorgverzekeraars ontwikkelen en implementeren we vernieuwende ketenzorg. Zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Zorg op basis van een compleet, goed afgestemd en persoonsgericht behandelplan. Kortom, zorg waarbij de patiënt centraal staat.
   www.pozob.nl

   

   

  Dementienetwerk: In de regio Helmond zijn er gespecialiseerde hulpverleners als ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten. Zij vormen samen het Dementie Netwerk. Deze hulpverleners zijn geschoold op het gebied van dementie en kunnen in de thuissituatie degene met dementie en de mantelzorger ondersteunen.
  www.quartztransmuraal.nl

   

  CVA ketenzorg: Zorg voor CVA-patiënten die klopt van A tot Z en die zich als een vangnet om de patiënt sluit. Daarvoor is veel afstemming en samenwerking nodig. In de regio Helmond trekken het Elkerliek ziekenhuis, De Zorgboog en Savant Zorg, Revalidatiecentrum Blixembosch en de huisartsen daar hard aan. Dat leidt tot allerlei waardevolle initiatieven. Quartz neemt de projectleiding voor zijn rekening. Met het programma hebben de ketenpartners al grote stappen vooruit gezet om Europese en landelijke afspraken en richtlijnen over CVA-ketenzorg in praktijk te brengen. De samenstelling van de keten geeft de mogelijkheid om elke fase hierbij in beeld te brengen: vanaf preventie tot en met zorg in de chronische fase. Multidisciplinair overleg, inzetten van gespecialiseerde behandelaars na ontslag, scholing rondom nazorg, maar ook goed georganiseerde aandacht voor de mantelzorger maken de zorg steeds beter

   

  LogoNetwerk Palliatieve zorg Zuidoost Brabant: Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan kan worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden (Cicely Saunders)Palliatieve zorg is de zorg die gespecialiseerd is in de laatste levensfase: de korte of langere tijd tussen de slechte boodschap van de arts en het levenseinde. Palliatieve zorg wordt geboden wanneer er – medisch gezien- geen genezing meer verwacht kan worden. Het is zorg die gericht is op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Deze laatste fase wordt ook wel palliatieve fase genoemd.In het netwerk palliatieve zorg werken diverse organisaties samen om deze  palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.Mensen die te maken krijgen met een ernstige ziekte komen voor persoonlijke vragen en keuzes te staan. Uit welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning kan ik kiezen? Wordt er rekening gehouden met mijn eigen wensen en behoeften? Wie kan mij ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen rondom het einde? Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden voor goede en gerichte zorg in de laatste levensfase. Op deze website kunt u gericht zoeken naar het zorgaanbod in de regio Zuidoost Brabant en vindt u relevante informatie die u kunnen helpen bij uw vragen.Deze informatie is bedoeld voor:mensen die op zoek zijn naar informatie over palliatieve zorgmensen die palliatieve zorg nodig hebben en hun naastenzorg- en/of hulpverleners.
  www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant

   

  EDOMAH: EDOMAH staat voor Ergotherapie bij ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Enkele ergotherapeuten van de TopErgo praktijken zijn geschoold in   het EDOMAH-behandelprogramma en maken daarmee onderdeel uit van het landelijke netwerk van EDOMAH-therapeuten. Zie voor meer informatie: www.edomah.nl.

   

   

   

  Topergo maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.