Doelstelling

Productontwikkeling
Het ontwikkelen van ketenzorgproducten in het kader van chronisch zieken, ouderen en arbeid & gezondheid binnen het gehele TopErgo-werkgebied.  In dat kader actief participeren in gezondheidszorgbeleid in onze regio door het opbouwen en uitbreiden van een netwerk in de gehele zorgketen. Waarbij TopErgo als één aanspreekpunt fungeert voor externe organisaties.
  • Wij zijn binnen twee jaar betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van twee zorgprogramma’s en hebben het ergotherapie-aandeel hierin gepositioneerd.
  • Wij zijn aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten en overlegmomenten met betrekking tot bestaande en nieuwe ketenzorg en zorgprogramma’s.
Kwaliteit
Een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen door het ontwikkelen en gebruikmaken van protocollen en kwaliteitseisen binnen  het eigen netwerk, afgestemd op landelijke richtlijnen. Over deze vakinhoudelijke professionalisering vindt regelmatig afstemming plaats.
  • Wij zijn op de hoogte van dan wel actief betrokken bij het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen en integreren deze standaard in onze dagelijkse praktijk/werkwijze.
  • Tijdens bijeenkomsten van TopErgo is de ontwikkeling en toepassing van protocollen een vast agendapunt.
Bekendheid
Het vergroten van bekendheid via public relations (PR) zodat expertise van ergotherapie in de eerstelijn – en die van TopErgo-deelnemers in het bijzonder – beter bekend is bij publiek, cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars, verwijzers en overige externe opdrachtgevers. Zij zien ergotherapie als een vanzelfsprekende partner binnen de eerstelijnszorg, schakelen die ook als zodanig in en (h)erkennen het onderscheid tussen deelnemers van TopErgo en andere praktijken.
  • Gezamenlijke PR-activiteiten waaronder het ontwikkelen en bijhouden van een TopErgo-website en een TopErgo-afvaardiging bij belangrijke bijeenkomsten.
Organisatie
Een goed te bereiken vereniging zijn die binnen de regio voor externe partners fungeert als één aanspreekpunt op het gebied van ergotherapie. Een vereniging zonder winstoogmerk die financieel stabiel en gezond is, zodat ze voor deelnemers benodigde acties kan ondernemen, kan innoveren en de continuïteit kan waarborgen.
  • Praktijken leveren jaarlijks een financiële bijdrage.
  • Jaarlijks begroting op orde en inzichtelijk.

Topergo maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.